Úklid v Šíji

Drahotěšické děti se úterý odpoledne vydaly na tradiční úklid odpadků po zimě kolem příjezdové cesty v Šíji. Po obou stranách nasbíraly dva plné pytle plastového odpadu, skla, hliníkových plechovek a dva pytle směsného odpadu.