Výlet do Nových Hradů

Sobotní počasí se po dlouhé době umoudřilo a přálo nám na výletě do Terčina údolí. To jsme prošli kolem vodopádu až k tvrzi Cukštejn a okolo památného dubu přes lázničky zase zpět. Potom jsme autobusem přejeli do Nových Hradů na náměstí, kde jsme si dali oběd a pak už jsme se vydali do ZOO Dvorec u Borovan. Tam jsme přijeli akorát v době krmení šelem, takže další krásný zážitek nás neminul.
Celý den jsme si skvěle užili a moc děkujeme OÚ Drahotěšice za organizaci, zvláště pak paní Vlaďce Kyriánové.