Zápis ze páté valné hromady občanského sdružení Mateřské centrum Drahoušci ze dne 7.1.2013

 1. Zahájení páté valné hromady občanského sdružení Mateřské centrum Drahoušci (dále jen McD) provedl předseda Lenka Vavříčková.
 1. Pátou valnou hromadu občanského sdružení McD svolala rada složená z následujících členů:                            Lenka Vavříčková

Miroslava Kovářová

Ludmila Bužková

 1. Páté valné hromady občanského sdružení McD se zúčastnili členové:

Lenka Vavříčková

Vlasta Kadlecová

Martina Vlažná

Miroslava Kovářová

Ludmila Bužková

Usnášení schopnost valné hromady byla splněna účastí nadpoloviční většiny členů občanského sdružení McD.

 1. Zapisovatelem ustavujícího zasedání občanského sdružení McD byla ustanovena Ludmila Bužková.
 1. Stav finančního hospodaření občanského sdružení za druhou polovinu roku 2012 objasnil pokladník Vlasta Kadlecová.
 1. Výběr členského příspěvku v hodnotě 100 Kč provede Vlasta Kadlecová do konce února 2013
 1. Kontrolor Jana Kursová provede kontrolu hospodaření občanského sdružení do konce ledna 2013 a s výsledkem seznámí členy občanského sdružení nejpozději na příští valné hromadě.
 1. Konečné vyúčtování grantu v rámci Programu rozvoje kraje provede Vlasta Kadlecová s Lenkou Vavříčkovou do 2.2.2013.

 

 1. Možnosti čerpání finančních grantů nebo příspěvků ze státního nebo evropského rozpočtu objasní Mirka Kovářová a Lenka Vavříčková do konce února 2013.

 

 1. Pravidla spolupráce, možnost financování obce a McD v roce 2013 objasní na nejbližším zasedání obecního zastupitelstva všichni tři členové rady. Návrh pravidel vypracuje rada McD.
 1. Objasnění možnosti pořádání tomboly a její organizace na Setkání občanů 2013 domluví s OÚ Lenka Vavříčková do konce ledna 2013. Případné zajištění tomboly provedou všichni členové McD do konce února 2013.
 1. Stav založení karty do Makra na občanské sdružení McD objasní Martina Vlažná do konce února 2013.
 1. Zhotovení cedule McD na oplocení místního dětského hřiště zajistí Lenka Vavříčková do konce března 2013.
 1. Beseda s bylinkářkou se uskuteční 12.ledna 2013 od 15h v kulturním domě v Drahotěšicích.
 1. Pořádání Dne otevřených dveří v McD a nábor nových členů se uskuteční 19. ledna 2013 od 15 hodin v kulturním domě.
 1. Členové McD se dohodli na následujících akcích, které by chtěli pořádat či podpořit. Datumy byly stanoveny orientačně, je třeba je sladit s obecními akcemi. Domluví Lenka Vavříčková v nejbližší době.

Společenské akce pořádané nebo podporované občanským sdružením McD:

12.01.2013     Beseda s bylinkářkou od 15h v KD

19.01.2013     DOD a turnaj ve spol. hrách od 15h v KD

16.02.2013     Řízkobraní od 15h v KD

23.02.2013     Maškarní bál pro děti od 14h v KD

09.03.2013     Jarní tvoření pro děti od 15h v KD + výroba Morany

10.03.2013     Vítání jara

23.03.2013     Setkání občanů v KD

06.04.2013     Noční drahotěšení od 18h v KD

27.04.2013     Výroba čarodějnice a příprava vatry

30.04.2013     Pálení čarodějnic na staré cestě

15.06.2013     Volejbalový turnaj a malování od 15h na malém hřišti

29.06.2013     Vítání léta od 15h na fotbalovém hřišti

13.07.2013     Borůvkobraní od 15h v KD

19.08.2013     6-tá valná hromada

31.08.2013     Loučení s létem od 15h na fotbalovém hřišti

 1. Závěr: Datum konání šesté valné hromady občanského sdružení Mateřské centrum Drahoušci bylo stanoveno na srpen 2013. Přesný datum a čas bude upřesněn před konáním valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu bude rozeslána emailem všem členům občanského sdružení.
 1. Diskuse
 1. Příloha:

Prezenční listina z ustanovujícího zasedání občanského sdružení McD konaného dne 07.01.2013.