Zápis ze šesté valné hromady občanského sdružení Mateřské centrum Drahoušci ze dne 19.8.2013

 

 

 1. Zahájení šesté valné hromady občanského sdružení Mateřské centrum Drahoušci (dále jen McD) provedl předseda Lenka Vavříčková.
 

 1. Šestou valnou hromadu občanského sdružení McD svolala rada složená z následujících členů:                            Lenka Vavříčková
Miroslava Kovářová

Ludmila Bužková.

 

 1. Šesté valné hromady občanského sdružení McD se zúčastnili členové:
Lenka Vavříčková

Vlasta Kadlecová

Martina Vlažná

Miroslava Kovářová

Ludmila Bužková  

a dále pak Veronika Fiedor, Dana Grillová.

 

Usnášení schopnost valné hromady byla splněna účastí nadpoloviční většiny členů občanského sdružení McD.

 

 1. Zapisovatelem ustavujícího zasedání občanského sdružení McD byla ustanovena Ludmila Bužková.
 

 1. Projednání přijetí nových člen: Veroniky Fiedor a Dany Grillové. Přijetí bylo schváleno všemi zúčastněnými členy.
 

 1. Volba nových zástupců rady občanského sdružení McD proběhla všemi přítomnými členy dle článku V a VI. Členy rady občanského sdružení McD byly zvoleny:
Miroslava Kovářová

Lenka Vavříčková

Ludmila Bužková

            Všechny zvolené funkci člena rady přijaly.

 

 1. Volba předsedy občanského sdružení McD proběhla členy rady občanského sdružení McD dle článku V a VI. Za předsedu byla zvolena Lenka Vavříčková. Zvolená Lenka Vavříčková funkci předsedy občanského sdružení McD přijala.
 

 1. Volba kontrolora občanského sdružení McD proběhla všemi přítomnými členy dle článku V a VI. Za kontrolora občanského sdružení McD byla zvolena Jana Kursová. Zvolená Jana Kursová funkci kontrolora přijala.
 

 1. Volba plakátníka občanského sdružení McD proběhla všemi přítomnými členy. Za plakátníka občanského sdružení MCD byla zvolena Veronika Fiedor. Zvolená Veronika Fiedor funkci plakátníka přijala.
 

 1. Volba webmastera-archiváře občanského sdružení McD proběhla všemi přítomnými členy. Za webmastera-archiváře občanského sdružení McD byl zvolen Kamil Bužek. Zvolený Kamil Bužek funkci webmastera-archiváře přijal.
 

 1. Volba klíčníka občanského sdružení McD proběhla všemi přítomnými členy. Za klíčníka občanského sdružení MCD byla zvolena Martina Vlažná a Miroslava Kovářová. Zvolené funkci klíčníka přijaly.
 

 1. Za fotodokumentaci na akcích pořádaných občanským sdružením McD bude zodpovědná Vlasta Kadlecová a Ludmila Bužková.
 

 1. Za knihu návštěv občanského sdružení McD bude zodpovědná Ludmila Bužková.
 

 1. Za knihu akcí občanského sdružení McD bude zodpovědná Vlasta Kadlecová.
 

 1. Stav finančního hospodaření občanského sdružení za 1.polovinu  roku 2013 objasnil pokladník Vlasta Kadlecová.
 

 1. Kontrolor Jana Kursová provedla kontrolu hospodaření občanského sdružení. S výsledkem seznámila členy občanského sdružení v zastoupení Vlasta Kadlecová. V hospodaření nebyly shledány žádné nedostatky .
 

 1. Pořízení dalšího herního prvku na dětské hřiště projedná s obecním zastupitelstvem (OZ) Lenka Vavříčková. Konečné vyúčtování sponzorského daru od Spolku měst a obcí Bukovská voda  bude provedeno OZ Drahotěšice a Vlastou Kadlecovou do konce roku 2013.
 

 1. Transformace o. s. Mateřské centrum Drahpoušci na jinou právní formu bude provedena do konce roku 2013. Za provedení odpovídá Lenka Vavříčková a Martina Vlažná.
 

 1. Návrh termínů konání kulturních akcí pro druhou polovinu roku 2013 provede Lenka Vavříčková s kulturní referentkou obce pí. Vlaďkou Kyrianovou do konce srpna 2013 .
 

 1. Nákupní karty do Makra pro občanské sdružení McD zajistí Martina Vlažná do konce října 2013.
 

 1. Zhotovení cedule McD na oplocení dětského hřiště a ZÁKAZ KOUŘENÍ na stůl na dětském hřišti zajistí Mirka Kovářová do konce roku 2013.
 

 1. Možnost výuky angličtiny pro děti od 4 let projedná Lenka Vavříčková s Mgr. Lenkou Pelikánovou do konce srpna 2013. Případná realizace výuky od října 2013.
 

 1. Možnost pořádání besedy pro dospělé na téma OMEGA 3 objasní Martina Vlažná do konce září 2013.
 

 1. Možnost pořádání besedy pro dospělé s MuDr. Krninskou objasní Ludmila Bužková do konce září 2013.
 

 1. Možnost výroby PF 2014 a výrobu kalendáře 2015 pro MC Drahoušci s fotografem p. Krninským  objasní Ludmila Bužková do konce září.
 

 1. Nákup dětských knížek pro místní knihovnu v hodnotě příspěvku 2000 Kč od OÚ Drahotěšice provede Ludmila Bužková do konce října 2013. Konečné vyúčtování s OZ Drahotěšice provede Vlasta Kadlecová spolu s místní knihovnicí paní Věrou Machovou do konce listopadu.
 

 1. Nákup kočárku pro panenky do MC Drahoušci zajistí Vlasta Kadlecová do konce října 2013.
 

 1. Možnost nákupu didaktických her pro děti do MC Drahoušci zjistí Dana Grillová do konce října 2013.
 

 1. Možnost pošití molitanových kostek zjistí Veronika Fiedor do konce října 2013. Množství a rozměry kostek jí předá Vlasta Kadlecová dle nákupní faktury do konce srpna 2013.
 

 1. Možnost pořádání tvoření pro dospělé za skla objasní do konce září 2013 Martina Vlažná.
 

 1. Pořádání Dne otevřených dveří v McD a nábor nových členů se uskuteční 18. ledna 2014 od 15 hodin v kulturním domě.
 

 1. Členové McD se dohodli na následujících akcích, které by chtěli pořádat či podpořit. Termíny byly stanoveny orientačně.
 

 1. Společenské akce pořádané nebo podporované občanským sdružením McD:
07.09.2013     Loučení s létem

…09.2013      Vítání občánků na MU Ševětín

05.10.2013     Tvoření pro děti: Výroba draků

12.10.2013     Drakiáda

02.11.2013     Lampionový průvod s diskotékou

23.11.2013     Tvoření ze skla pro dospělé

26.11.2013     Zdobení perníčků

30.11.2013     Adventní věnce

01.12.2013     Vánoční pohádka a rozsvěcení stromku

05.12.2013     Mikuláš a čerti až do domu

…12.2013      Setkání u Betléma Víti Marčíka

22.12.2013     Štědrovka pro zvířátka

11.01.2014     Beseda pro dospělé: MuDr. Krninská na téma imunita

18.01.2014     DOD a turnaj v ping pongu a společ. hrách

15.02.2014     Řízkobraní

23.01.2014     Maškarní ples pro děti

 

 

 1. Závěr: Datum konání sedmé valné hromady občanského sdružení Mateřské centrum Drahoušci bylo stanoveno na leden 2014. Přesný datum a čas bude upřesněn před konáním valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu bude rozeslána emailem všem členům občanského sdružení.
 

 1. Diskuse
 

 1. Příloha:
 

Prezenční listina z ustanovujícího zasedání občanského sdružení McD konaného dne 19.08.2013.