Zápis ze sedmé valné hromady občanského sdružení Mateřské centrum Drahoušci ze dne 6.1.2014

 

 

 1. Zahájení sedmé valné hromady občanského sdružení Mateřské centrum Drahoušci (dále jen McD) provedl předseda Lenka Vavříčková.
 

 1. Sedmou valnou hromadu občanského sdružení McD svolala rada složená z následujících členů: Lenka Vavříčková
Miroslava Kovářová

Ludmila Bužková.

 

 1. Sedmé valné hromady občanského sdružení McD se zúčastnili členové:
Lenka Vavříčková

Vlasta Kadlecová

Martina Vlažná

Miroslava Kovářová

Ludmila Bužková

Veronika Fiedor

Dana Grillová.

 

Usnášení schopnost valné hromady byla splněna účastí nadpoloviční většiny členů občanského sdružení McD.

 

 1. Zapisovatelem ustavujícího zasedání občanského sdružení McD byla ustanovena Ludmila Bužková.
 

 1. Projednání přijetí nového člena: Olga Hejnová. Přijetí bylo schváleno všemi zúčastněnými členy.
 

 1. Stav finančního hospodaření občanského sdružení za 2.polovinu roku 2013 objasnil pokladník Vlasta Kadlecová.
 

 1. Transformace o. s. Mateřské centrum Drahoušci na jinou právní formu bude provedena do konce roku 2014. Za provedení odpovídá Lenka Vavříčková a Martina Vlažná.
 

 1. Potvrzení termínů konání kulturních akcí pro první polovinu roku 2014 provede Lenka Vavříčková s kulturní referentkou obce pí. Vlaďkou Kyrianovou do konce ledna 2014.
 

 1. Projednat uskutečnění výletu „Kleť“ s OÚ Drahotěšice: příspěvek na dopravu autobusem. Zajistí Lenka Vavříčková do konce února 2014.
 

 1. Projednat možnost jednodenního stanování u horního rybníčka + opékání buřtů v termínech 27.7. nebo 2.8. s OÚ Drahotěšice provede Lenka Vavříčková do konce února 2014.
 

 1. Projednat možnost podpory Hasičského sdružení Neplachov při akci Vítání léta na téma „hasiči“ v termínu 28.6.2014 s OÚ Drahotěšice provede Lenka Vavříčková do konce února 2014.
 

 1. Zajistit doprovodné akce na téma hasiči do konce května – všichni dle možnosti.
 

 1. Zhotovení cedule McD na oplocení dětského hřiště A3 a ZÁKAZ KOUŘENÍ na stůl na dětském hřišti zajistí Mirka Kovářová do konce března 2014.
 

 1. Nákup kočárku pro panenky do MC Drahoušci zajistí Vlasta Kadlecová do konce února 2014.
 

 1. Možnost nákupu didaktických her pro děti do MC Drahoušci zjistí Dana Grillová do konce února 2014.
 

 1. Výběr členského poplatku pro rok 2014 v hodnotě 100 Kč proběhne do konce února 2014. Výběr zajistí Vlasta Kadlecová.
 

 1. Zvýšení bezpečnosti v centru: svrtání skříní dohromady. Zajistí Ludmila Bužková do konce února 2014.
 

 1. Pošití molitanových kostek zajistí Veronika Fiedor do konce března 2014. Vyúčtování provede Vlasta Kadlecová do konce dubna 2014
 

 1. Pořádání Dne otevřených dveří v McD a nábor nových členů se uskuteční 18. ledna 2014 od 15 hodin v kulturním domě. Součástí bude turnaj ve společenských hrách a v ping pongu.
 

 1. Členové McD se dohodli na následujících akcích, které by chtěli pořádat či podpořit. Termíny byly stanoveny orientačně.
 

 1. Společenské akce pořádané nebo podporované občanským sdružením McD:
11.01.2014     Tvoření ze skla pro dospělé

18.01.2014     DOD a turnaj v ping pongu a společenských hrách

01.02.2014    Myslivecké posezení

16.02.2014     Maškarní ples pro děti

22.02.2014     Řízkobraní

Březen                        Setkání občanů

15.03.2014     Vítání jara

05.04.2014     Noční drahotěšení

28.04.2014     Výroba čarodějnice a příprava vatry

30.04.2014     Pálení čarodějnice

Květen                       Výlet na Kleť

31.05.2014     Volejbalový turnaj

28.06.2014     Vítání léta na téma hasiči

12/19.07         Borůvkobraní

27.7./2.8.        Drahotěšické stanování

25.08.2014     8. valná hromada

30.08.2014     Loučení s létem

 

 1. Závěr: Datum konání osmé valné hromady občanského sdružení Mateřské centrum Drahoušci bylo stanoveno na srpen 2014. Přesný datum a čas bude upřesněn před konáním valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu bude rozeslána emailem všem členům občanského sdružení.
 

 1. Diskuse
 

 1. Příloha:
 

Prezenční listina z ustanovujícího zasedání občanského sdružení McD konaného dne 06.01.2014.