Zápis z osmé valné hromady občanského sdružení Mateřské centrum Drahoušci ze dne 25.8.2014

 1. Zahájení sedmé valné hromady občanského sdružení Mateřské centrum Drahoušci (dále jen McD) provedl předseda Lenka Vavříčková.
 1. Osmou valnou hromadu občanského sdružení McD svolala rada složená z následujících členů:   Lenka Vavříčková
Miroslava Kovářová

Ludmila Bužková.

 1. Osmé valné hromady občanského sdružení McD se zúčastnili členové:
Lenka Vavříčková

Vlasta Kadlecová

Martina Vlažná

Miroslava Kovářová

Ludmila Bužková  

Veronika Fiedor

Dana Grillová

Olga Hejnová.

Usnášení schopnost valné hromady byla splněna účastí nadpoloviční většiny členů občanského sdružení McD.

 1. Zapisovatelem ustavujícího zasedání občanského sdružení McD byla ustanovena Ludmila Bužková.
 2. Volba nových zástupců rady občanského sdružení McD proběhla všemi přítomnými členy dle článku V a VI. Členy rady občanského sdružení McD byly zvoleny:
Miroslava Kovářová

Lenka Vavříčková

Ludmila Bužková

            Všechny zvolené funkci člena rady přijaly.

 1. Volba předsedy občanského sdružení McD proběhla členy rady občanského sdružení McD dle článku V a VI. Za předsedu byla zvolena Lenka Vavříčková. Zvolená Lenka Vavříčková funkci předsedy občanského sdružení McD přijala.
 1. Volba kontrolora občanského sdružení McD proběhla všemi přítomnými členy dle článku V a VI. Za kontrolora občanského sdružení McD byla zvolena Olga Hejnová. Zvolená Olga Hejnová funkci kontrolora přijala.
 1. Volba plakátníka občanského sdružení McD proběhla všemi přítomnými členy. Za plakátníka občanského sdružení MCD byla zvolena Veronika Fiedor. Zvolená Veronika Fiedor funkci plakátníka přijala.
 1. Volba webmastera-archiváře občanského sdružení McD proběhla všemi přítomnými členy. Za webmastera-archiváře občanského sdružení McD byl zvolen Kamil Bužek. Zvolený Kamil Bužek funkci webmastera-archiváře přijal.
 1. Volba klíčníka občanského sdružení McD proběhla všemi přítomnými členy. Za klíčníka občanského sdružení MCD byla zvolena Martina Vlažná a Miroslava Kovářová. Zvolené funkci klíčníka přijaly.
 1. Za fotodokumentaci na akcích pořádaných občanským sdružením McD bude zodpovědná Vlasta Kadlecová a Ludmila Bužková.
 1. Za knihu návštěv občanského sdružení McD bude zodpovědná Ludmila Bužková.
 1. Za knihu akcí občanského sdružení McD bude zodpovědná Vlasta Kadlecová.
 1. Stav finančního hospodaření občanského sdružení za 1.polovinu  roku 2014 objasnil pokladník Vlasta Kadlecová.
 1. Kontrolor Jana Kursová provedla kontrolu hospodaření občanského sdružení za 1.polovinu  roku 2014. S výsledkem seznámila členy občanského sdružení v zastoupení Olga Hejnová. V hospodaření nebyly shledány žádné nedostatky.
 1. Projednání vyloučení člena: Jana Kursová  na vlastní žádost. Vyloučení bylo schváleno všemi zúčastněnými členy.
 1. Transformace o. s. Mateřské centrum Drahoušci na jinou právní formu bude provedena do konce roku 2014. Za provedení odpovídá Lenka Vavříčková a Martina Vlažná.


 1. Potvrzení termínů konání kulturních akcí pro druhou polovinu roku 2014 provede Lenka Vavříčková s kulturní referentkou obce pí. Vlaďkou Kyriánovou do konce září 2014.


 1. Návrh na uskutečnění akce: Bleší trh – bazar v KD. Podmínky projedná s obecním zastupitelstvem obce Drahotěšice Lenka Vavříčková do konce září 2014.


 1. Návrh na uskutečnění akce: Dýňobraní. Podmínky projedná s obecním zastupitelstvem obce Drahotěšice a pí. Jarmilou Voběrkovou Lenka Vavříčková do konce září 2014.
 1. Členové McD se dohodli na následujících akcích, které by chtěli pořádat či podpořit. Termíny byly stanoveny orientačně.


 1. Společenské akce pořádané nebo podporované občanským sdružením McD:
 

13.09.2014     Tvoření pro děti a dospělé: Korálkování

11.10.2014     Drakiáda

18.10.2014     Dýňobraní ?????

01.11.2014     Lampionový průvod s kouzelníkem

25.11.2014     Zdobení perníčků

29.11.2014     Adventní věnce

30.11.2014     Vánoční pohádka, rozsvěcení stromku a adventní trhy

05.12.2014     Mikuláš a čerti až do domu

21.12.2014     Setkání u Betléma Víti Marčíka

21.12.2014     Štědrovka pro zvířátka

17.01.2015     DOD a turnaj v ping pongu a společ. Hrách

08.02.2015     Maškarní bál pro děti

14.02.2015     Řízkobraní

 1. Závěr: Datum konání deváté valné hromady občanského sdružení Mateřské centrum Drahoušci bylo stanoveno na leden 2015. Přesný datum a čas bude upřesněn před konáním valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu bude rozeslána emailem všem členům občanského sdružení.
 1. Diskuse
 1. Příloha:
Prezenční listina z ustanovujícího zasedání občanského sdružení McD konaného dne 25.08.2014.