Zápis z deváté valné hromady občanského sdružení Mateřské centrum Drahoušci ze dne 6.1.2015

 1. Zahájení deváté valné hromady občanského sdružení Mateřské centrum Drahoušci (dále jen McD) provedl předseda Lenka Vavříčková.
 1. Devátou valnou hromadu občanského sdružení McD svolala rada složená z následujících členů: Lenka Vavříčková
Miroslava Kovářová

Ludmila Bužková.

 1. Deváté valné hromady občanského sdružení McD se zúčastnili členové:
Lenka Vavříčková

Vlasta Kadlecová

Martina Vlažná

Miroslava Kovářová

Ludmila Bužková  

Veronika Fiedor

Dana Grillová.

Usnášení schopnost valné hromady byla splněna účastí nadpoloviční většiny členů občanského sdružení McD.

 1. Zapisovatelem ustavujícího zasedání občanského sdružení McD byla ustanovena Ludmila Bužková.
 1. Stav finančního hospodaření občanského sdružení za 2.polovinu  roku 2014 objasnil pokladník Vlasta Kadlecová.
 1. Kontrolor Olga Hejnová provedla kontrolu hospodaření občanského sdružení za 2.polovinu  roku 2014. S výsledkem seznámila členy občanského sdružení. V hospodaření nebyly shledány žádné nedostatky.
 1. Transformace o. s. Mateřské centrum Drahoušci na jinou právní formu bude provedena do konce roku 2015. Za provedení odpovídá Lenka Vavříčková a Martina Vlažná.


 1. Potvrzení termínů konání kulturních akcí pro první polovinu roku 2015 provede Lenka Vavříčková s kulturní referentkou obce pí. Vlaďkou Kyrianovou do konce ledna 2015.


 1. Projednat uskutečnění společného výletu s OÚ Drahotěšice: příspěvek na dopravu autobusem. Zajistí Lenka Vavříčková do konce února 2015.
 1. Projednat uskutečnění společné návštěvy divadelního představení v Praze s OÚ Drahotěšice: příspěvek na dopravu autobusem. Zajistí Lenka Vavříčková do konce ledna 2015.


 1. Zhotovení a vyvěšení cedule McD na plot dětského hřiště zajistí Lída Bužková do konce dubna 2015.


 1. Nákup knih do místní knihovny z příspěvku  OÚ zajistí do konce května Lída Bužková.
 1. Výběr členského poplatku pro rok 2015 v hodnotě 100 Kč proběhne do konce února 2015. Výběr zajistí Vlasta Kadlecová.
 1. Pořádání Dne otevřených dveří v McD a oslava 5-ti let trvání spolku se uskuteční 17. ledna 2015 od 15 hodin v kulturním domě. Součástí bude turnaj ve společenských hrách a v ping pongu.


 1. Členové McD se dohodli na následujících akcích, které by chtěli pořádat či podpořit. Termíny byly stanoveny orientačně.


 1. Společenské akce pořádané nebo podporované občanským sdružením McD:
17.01.2015     DOD a turnaj v ping pongu a společenských hrách

25.01.2015     Pohádka „Zlatovláska“ od Víti Marčíka

30.01.2015     Myslivecké posezení

08.02.2015     Maškarní ples pro děti

14.02.2015     Masopustní průvod

07.03.2015     Noční drahotěšení

22.03.2015     Vítání jara

28.03.2015     Setkání občanů

25.04.2015     Výroba čarodějnice a příprava vatry

30.04.2015     Pálení čarodějnice

16.05.2015     Výlet na stezku v korunách stromů

30.05.2015     Volejbalový turnaj

27.06.2015     Vítání léta

22.08.2014     10. Valná hromada

29.08.2014     Loučení s létem

 1. Závěr: Datum konání desáté valné hromady občanského sdružení Mateřské centrum Drahoušci bylo stanoveno na srpen 2015. Přesný datum a čas bude upřesněn před konáním valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu bude rozeslána emailem všem členům občanského sdružení.
 1. Diskuse
 1. Příloha:
Prezenční listina z ustanovujícího zasedání občanského sdružení McD konaného dne 06.01.2015.