Zápis z desáté valné hromady občanského sdružení Mateřské centrum Drahoušci ze dne 19.8.2015

 1. Zahájení sedmé valné hromady občanského sdružení Mateřské centrum Drahoušci (dále jen McD) provedl předseda Lenka Vavříčková.
 1. Desátou valnou hromadu občanského sdružení McD svolala rada složená z následujících členů: Lenka Vavříčková
Miroslava Kovářová

Ludmila Bužková.

 1. Desáté valné hromady občanského sdružení McD se zúčastnili členové:
Lenka Vavříčková

Olga Hejnová

Vlasta Kadlecová

Martina Vlažná

Miroslava Kovářová

Ludmila Bužková

Veronika Fiedor.

Usnášení schopnost valné hromady byla splněna účastí nadpoloviční většiny členů občanského sdružení McD.

 1. Zapisovatelem ustavujícího zasedání občanského sdružení McD byla ustanovena Ludmila Bužková.
 1. Volba nových zástupců rady občanského sdružení McD proběhla všemi přítomnými členy dle článku V a VI. Členy rady občanského sdružení McD byly zvoleny:
Miroslava Kovářová

Lenka Vavříčková

Ludmila Bužková

            Všechny zvolené funkci člena rady přijaly.

 1. Volba předsedy občanského sdružení McD proběhla členy rady občanského sdružení McD dle článku V a VI. Za předsedu byla zvolena Lenka Vavříčková. Zvolená Lenka Vavříčková funkci předsedy občanského sdružení McD přijala.
 1. Volba kontrolora občanského sdružení McD proběhla všemi přítomnými členy dle článku V a VI. Za kontrolora občanského sdružení McD byla zvolena Olga Hejnová. Zvolená Olga Hejnová funkci kontrolora přijala.
 1. Volba webmastera-archiváře občanského sdružení McD proběhla všemi přítomnými členy. Za webmastera-archiváře občanského sdružení McD byl zvolen Kamil Bužek. Zvolený Kamil Bužek funkci webmastera-archiváře přijal.
 

 1. Volba plakátníka občanského sdružení McD proběhla všemi přítomnými členy. Za plakátníka občanského sdružení McD byla zvolena Veronika Fiedor. Zvolená Veronika Fiedor funkci plakátníka přijala.
 1. Volba klíčníka občanského sdružení McD proběhla všemi přítomnými členy. Za klíčníka občanského sdružení McD byla zvolena Martina Vlažná a Miroslava Kovářová. Zvolené funkci klíčníka přijaly.
 1. Za knihu akcí občanského sdružení McD bude zodpovědná Vlasta Kadlecová.
 

 1. Za fotodokumentaci na akcích pořádaných občanským sdružením McD bude zodpovědná Vlasta Kadlecová a Ludmila Bužková.
 1. Za knihu návštěv občanského sdružení McD bude zodpovědná Ludmila Bužková.
 1. Dokončení transformace o. s. Mateřské centrum Drahoušci na novou právní formu bude provedeno do konce roku 2015. Za provedení odpovídá Lenka Vavříčková a Martina Vlažná.
 1. Stav finančního hospodaření občanského sdružení za 1.polovinu roku 2015 objasnil pokladník Vlasta Kadlecová.
 1. Kontrolor Olga Hejnová provedla kontrolu hospodaření občanského sdružení za 1.polovinu roku 2015. S výsledkem seznámila členy občanského sdružení. V hospodaření nebyly shledány žádné nedostatky.
 1. Stav projektu „Bezpečnější Drahotěšice“ objasní s OÚ Drahotěšice Lenka Vavříčková do konce října 2015. O plánech bude informovat členy o.s. McD do konce října 2015.


 1. Potvrzení termínů konání kulturních akcí pro druhou polovinu roku 2015 provede Lenka Vavříčková s kulturní referentkou obce pí. Vlaďkou Kyriánovou do poloviny září 2015.


 1. Členové McD se dohodli na následujících akcích, které by chtěli pořádat či podpořit. Termíny byly stanoveny orientačně. Konečné termíny budou uveřejněny po projednání kalendáře akcí s OÚ Drahotěšice.


 1. Společenské akce pořádané nebo podporované občanským sdružením McD:
04.10.2015     Tvoření pro děti: výroba z keramické hlíny od 15.00h

17.10.2015     Drakiáda od 15h na letišti

07.11.2015     Lampionový průvod s diskotékou od 17.30h

25.11.2015     Zdobení perníčků od 16.30h

28.11.2015     Adventní věnce od 15h

29.11.2015     Ván. pohádka, rozsvěcení stromku a adven. trh od16h

05.12.2015     Mikuláš a čerti až do domu

20.12.2015     Štědrovka pro zvířátka od 15h

22.12.2015     Setkání u Betléma Víti Marčíka

02.01.2016     Novoroční ohňostroj od 18h

13.01.2016     11. valná hromada o.s. McD

16.01.2016     DOD a turnaj v ping pongu a společ. hrách od 15h

30.01.2016     Myslivecký ples?

06.02.2016     Masopustní průvod (Popeleční středa 10.2.2016)

14.02.2016     Maškarní bál pro děti od 14.30h

 1. Závěr: Datum konání desáté valné hromady občanského sdružení Mateřské centrum Drahoušci bylo stanoveno na 13.1.2016. Přesný datum a čas bude upřesněn před konáním valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu bude rozeslána sms-zprávou všem členům občanského sdružení.
 1. Diskuse
 1. Příloha:
Prezenční listina z ustanovujícího zasedání občanského sdružení McD konaného dne 19.08.2015.