Zápis z jedenácté valné hromady spolku Mateřské centrum Drahoušci ze dne 13.1.2015

 1. Zahájení jedenácté valné hromady spolku Mateřské centrum Drahoušci (dále jen McD) provedl předseda Lenka Vavříčková.
 1. Jedenáctou valnou hromadu spolku McD svolala rada složená z následujících členů:  Lenka Vavříčková
Miroslava Kovářová

Ludmila Bužková.

 1. Jedenácté valné hromady spolku McD se zúčastnili členové:
Lenka Vavříčková

Vlasta Kadlecová

Martina Vlažná

Miroslava Kovářová

Ludmila Bužková.

Usnášení schopnost valné hromady byla splněna účastí nadpoloviční většiny členů spolku McD.

 1. Zapisovatelem ustavujícího zasedání spolku McD byla ustanovena Ludmila Bužková.
 1. Stav finančního hospodaření spolku za 2. polovinu roku 2015 objasnil pokladník Vlasta Kadlecová.
 1. Kontrolor Olga Hejnová provedla kontrolu hospodaření spolku za 2. polovinu roku 2015. V hospodaření nebyly shledány žádné nedostatky.
 1. Transformace o. s. Mateřské centrum Drahoušci na novou právní formu byla provedena. Občanské sdružení se mění na zapsaný spolek, dále jen spolek.
 1. Výběr členského poplatku pro rok 2016 v hodnotě 100 Kč proběhne do konce února 2016. Výběr zajistí Vlasta Kadlecová.
 

 1. Nákup a umístění trampolíny o průměru 5m na malé hřiště nebo jinou vhodnou plochu objasní Lenka Vavříčková s OÚ Drahotěšice do konce února 2016.


 1. Nákup knih do místní knihovny z příspěvku  OÚ zajistí do konce května 2016 Lída Bužková.


 1. Potvrzení termínů konání kulturních akcí pro první polovinu roku 2016 provede Lenka Vavříčková s kulturní referentkou obce pí. Vlaďkou Kyriánovou do konce ledna 2016.


 1. Projednání uskutečnění společného výletu s OÚ Drahotěšice: příspěvek na dopravu autobusem. Zajistila Lenka Vavříčková 12.1.16.
 1. Pořádání Dne otevřených dveří v McD se uskuteční 16. ledna 2015 od 15 hodin v kulturním domě. Součástí bude turnaj ve společenských hrách a v ping pongu.


 1. Členové McD se dohodli na následujících akcích, které by chtěli pořádat či podpořit. Termíny byly stanoveny orientačně.


 1. Společenské akce pořádané nebo podporované spolkem McD:
02.01.2016     Novoroční ohňostroj od 18h

16.01.2016     DOD a turnaj v ping pongu a spol. hrách od 15h

29.01.2016    Myslivecké posezení od 19.30h

06.02.2016     Masopustní průvod od 10h s večerním posezením od 18h

14.02.2016     Maškarní ples pro děti od 14.30h

04.03.2016     Hasičské posezení s hudbou od 20h

13.03.2016     Vítání jara od 15h

26.03.2016     Jarní trh

02.04.2016     Setkání občanů od 15h

09.04.2016     Noční drahotěšení od 18h

27.04.2016     Výroba čarodějnice a příprava vatry

30.04.2016     Pálení čarodějnice od 18h

07.05.2016     Výlet ZOO a botanická zahrada Praha

21.05.2016     Volejbalový turnaj od 15h

25.06.2016     Vítání léta od 15h

24.08.2016     12. Valná hromada

27.08.2016     Loučení s létem od 15h

 1. Závěr: Datum konání dvanácté valné hromady spolku Mateřské centrum Drahoušci bylo stanoveno na srpen 2016. Přesný datum a čas bude upřesněn před konáním valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu bude uveřejněna na fóru webových stránek a rozeslána emailem všem členům spolku.
 1. Diskuse
 1. Příloha:
Prezenční listina z valné hromady spolku McD konaného dne 13.01.2016.