Železná neděle

Drahotěšické SDH pořádalo v neděli odpoledne sběr kovového šrotu, baterií a elektrospotřebičů.
Pomoct přišly i drahotěšické děti. Společnými silami nasbírali přes 2000kg kovů.