PROVOZNÍ ŘÁD

Mateřské centrum Drahoušci

 

1. Prosíme, přezouvejte se.

2. Odpovědnost za své dítě a jeho bezpečnost v budově i mimo ni nese doprovod dítěte po celou dobu pobytu v mateřském centru.

3. Lékárnička je umístěna v kuchyňce.

4. Nepodceňujte prosím zdravotní stav Vašich dětí a nevoďte nám dětičky do kolektivu, pokud mají výrazný kašel, rýmu a teplotu, případně nějakou nakažlivou nemoc, o které víte – hrozí riziko nákazy!

5. Prosíme, dodržujte pořádek, dbejte též na hygienu a bezpečnost
v celém objektu i v okolí budovy.

6. Do hracího prostoru s kobercem nenosíme jídlo a pití.

7. V MC je dětem k dispozici nočník nebo WC – doprovod po svém dítěti uklidí (vynést a vypláchnout nočník nebo spláchnout). Dospělý vždy doprovází dítě na WC.

8. Před ochodem z MC je třeba společně s dětmi všechny hračky uklidit.

9. Komunální odpad prosím třiďte na smíšený, plasty, papír a sklo.

10. V prostorách centra je zakázáno kouřit.

11. Prosíme, neodnášejte žádné předměty z MC.

12. Za ztrátu osobních věcí MC neručí.