Zápis z devatenácté valné hromady spolku Mateřské centrum Drahoušci ze dne 11.1.2020

 

 

 1. Zahájení devatenácté valné hromady spolku Mateřské centrum Drahoušci (dále jen McD) provedl předseda Lenka Vavříčková.
 

 1. Devatenáctou valnou hromadu spolku McD svolala rada složená z následujících členů:                           Lenka Vavříčková
Miroslava Kovářová

Ludmila Bužková.

 

 1. Devatenácté valné hromady spolku McD se zúčastnili členové:
Vlasta Kadlecová

Lenka Vavříčková

Martina Vlažná

Jana Urbánková

Ludmila Bužková.

 

Usnášení schopnost valné hromady byla splněna účastí nadpoloviční většiny členů spolku McD.

 

 1. Zapisovatelem ustavujícího zasedání spolku McD byla ustanovena Ludmila Bužková.
 

 

 1. Stav finančního hospodaření spolku za 2. polovinu  roku 2019 objasnil pokladník Vlasta Kadlecová.
 

 1. Kontrolor Jana Urbánková provedla kontrolu hospodaření spolku za 2. polovinu  roku 2019. V hospodaření nebyly shledány žádné nedostatky.
 

 1. Výběr členského poplatku pro rok 2020 v hodnotě 100 Kč proběhne do konce února 2020. Výběr zajistí Vlasta Kadlecová.
 

 1. Členové McD odsouhlasili nákup nových úklidových prostředků do prostoru centra a KD.
 

 1. Členové McD odsouhlasili podporu SDH Drahotěšice při organizaci a pořádání obvodové soutěže k 125. výročí založení SDH dne 16. 5. 2020.
 

 1. Potvrzení termínů konání kulturních akcí pro první polovinu roku 2020 provede Lenka Vavříčková s kulturní referentkou obce pí. Vlaďkou Kyriánovou do konce ledna 2020.
 

 1. Projednání uskutečnění společného výletu s OÚ Drahotěšice: příspěvek na dopravu autobusem, lokaci a přesného termínu. Návrh na uskutečnění 30. 5. 2020. Zajistí Lenka Vavříčková  do 30. 1. 2020.
 

 1. Členové McD se dohodli na následujících akcích, které by chtěli pořádat či podpořit. Termíny byly stanoveny orientačně.
 

 

 

 1. Společenské akce pořádané nebo podporované spolkem McD:
02.01.2020      Novoroční ohňostroj od 18h

10.01.2020      Hasičské posezení od 20h

25.01.2020      Den otevřených dveří McD od 15h

31.01.2020      Myslivecké posezení od 20h

15.02.2020      Masopustní průvod  s večerním posezením

06.03.2020      Noční drahotěšení od 18h

22.03.2020      Maškarní ples pro děti od 14.30h

28.03.2020      Setkání občanů od 15h

29.03.2020      Vítání jara od 15h

26.04.2020      Výroba čarodějnice a příprava vatry

30.04.2020      Pálení čarodějnice od 18h

16.05.2020      Hasičská soutěž k výročí 125 let SDH Drahotěšice

30.05.2020      Výlet …….

06.06.2020      Volejbalový turnaj od 14h

27.06.2020      Vítání léta od 15h

26.08.2020      20. valná hromada

29.08.2020      Loučení s létem od 15h

05.09.2020      Průjezd veteránů

27.09.2020      Pouťová zábava

28.09.2020      Pouťová mše svatá u kapličky na návsi

 

 1. Závěr: Datum konání dvacáté valné hromady spolku Mateřské centrum Drahoušci bylo stanoveno na srpen 2020. Přesný datum a čas bude upřesněn před konáním valné hromady.
 

 1. Diskuse
 

 1. Příloha:
 

Prezenční listina z valné hromady spolku McD konaného dne 11.01.2020.