Zápis z dvacáté valné hromady spolku Mateřské centrum Drahoušci ze dne 22.7.2020

Zahájení dvacáté valné hromady spolku Mateřské centrum Drahoušci (dále jen McD) provedl předseda Lenka Vavříčková.

Dvacátou valnou hromadu spolku McD svolala rada složená z následujících členů:

Lenka Vavříčková 

Ludmila Bužková

Miroslava Kovářová. 

Dvacáté valné hromady spolku McD se zúčastnili členové:

Lenka Vavříčková

Jana Urbánková

Martina Vlažná

Vlasta Kadlecová

Ludmila Bužková a jako host Zora Kubešová.

Usnášení schopnost valné hromady byla splněna účastí nadpoloviční většiny členù spolku McD.

Zapisovatelem ustavujícího zasedání spolku McD byla ustanovena Ludmila Bužková.

Volba nových zástupců rady spolku McD proběhla všemi přítomnými členy dle článku V a VI. Členy rady spolku McD byly zvoleny:

Lenka Vavříčková

Miroslava Kovářová

Ludmila Bužková

Všechny zvolené funkci člena rady přijaly.

Volba předsedy spolku McD proběhla členy rady spolku McD dle článku V a VI. Za předsedu byla zvolena Lenka Vavříčková. Zvolená Lenka Vavříčková funkci předsedy spolku McD přijala.

Volba kontrolora spolku McD proběhla všemi přítomnými členy dle článku V a VI. Za kontrolora spolku McD byla zvolena Jana Urbánková. Zvolená Jana Urbánková funkci kontrolora přijala.

Volba pokladníka spolku McD proběhla všemi přítomnými členy dle článku V a VI. Za pokladníka spolku McD byla zvolena Vlasta Kadlecová. Zvolená Vlasta Kadlecová funkci kontrolora přijala.

Za výrobu a umisťování plakátů akcemi spolku McD bude zodpovědná Ludmila Bužková.

Za webmastera-archiváře spolku McD bude zodpovědný Kamil Bužek.

Za klíče od prostor McD bude zodpovědná Jana Urbánková.

Za fotodokumentaci na akcích pořádaných spolkem McD bude zodpovědná Ludmila Bužková.

Stav finančního hospodaření spolku za 1. polovinu roku 2020 objasnil pokladník Vlasta Kadlecová.

Kontrolor Jana Urbánková provedla kontrolu hospodaření spolku za 1. polovinu roku 2020. V hospodaření nebyly shledány žádné nedostatky.

Poptávku na opravu dětského hřiště předá na OÚ Drahotěšice Lenka Vavříčková do konce září 2020.

Zjištění nutnosti pořízení EET pro spolek McD provede pokladník Vlasta Kadlecová do konce září 2020.

Vyřízení podkladů pro doplnění údajů pro registraci spolku McD u Krajského soudu provede Ludmila Bužková do konce září 2020.

Přítomnými členy bylo odsouhlaseno pořízení folie na skluz a elektrické plotýnky bude realizováno po výběru hotovosti z bankovního účtu.

Založení nového transparentního účtu pro spolek McD provede Ludmila Bužková do konce září 2020.

Možnost nákupu úklidového vozíku pro použití v prostorách KD Drahotěšice provede Jana Urbánková do konce září 2020.

Možnost vyčištění koberce v prostoru centra McD provede Jaroslav Urbánek dokonce září 2020.

Možnost pořízení myčky do kuchyňky v KD Drahotěšice prověří na OÚ Drahotěšice předseda Lenka Vavříčková do konce září 2020.

Projednání spolupráce s SDH při pořádání akce: oslava výročí založení SDH a průjezd veteránů. Spolupráce na organizaci byla potvrzena

Potvrzení termínů konání kulturních akcí pro druhou polovinu roku 2020 provede Lenka Vavříčková s kulturní referentkou obce pí. Vlaďkou Kyriánovou do konce září 2020.

Členové McD se dohodli na následujících akcích, které by chtěli pořádat či podpořit. Termíny byly stanoveny orientačně.

Navrhované termíny na společenské akce pořádané nebo podporované spolkem McD:

22.08.2020             125. Výročí založení SDH Drahotěšice od 10h na návsi v Drahotěšicích

22.08.2020             Průjezd veteránů se zastávkou po obědě na návsi v Drahotěšicích

29.08.2020             Loučení s létem na fotbalovém hřišti od 15h

12.09.2020             Vítání občánků od 15h

27.09.2020             Setkání občanů při pouťovém posezení

28.09.2020             Pouťová mše u kapličky na návsi

10.10.2020             Drakiáda od 15h na letišti

31.10.2020             Lampionový průvod s diskotékou od 17.30h

24.11.2020             Zdobení perníčků od 16.30h

27.11.2020             Adventní věnce od 15h

28.11.2020             Adventní trhy 2020 od 15h

28.11.2020             Pohádka pro děti s Mikulášskou nadílkou

28.11.2020             Rozsvícení vánočního stromu

05.12.2020             Mikuláš a čerti až do domu

20.12.2020             Štědrovka pro zvířátka od 15h

Prosinec 20           Setkání u Betléma Víti Marčíka

03.01.2021             21. valná hromada z.s. McD

08.01.2021             Hasičské posezení s hudbou

31.01.2021             Myslivecké posezení

13.02.2021             Masopustní průvod

Březen 2021           Maškarní bál pro děti od 14.30h

Závěr: Datum konání dvacáté první valné hromady spolku Mateřské centrum Drahoušci bylo stanoveno na leden 2021. Přesný datum a čas bude upřesněn před konáním valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu bude uveřejněna na fóru webových stránek a rozeslána emailem všem členům spolku.