Zápis z dvacáté první valné hromady spolku Mateřské centrum Drahoušci

Valná hromada se z epidemiologických důvodů v lednu 2021 neuskutečnila.

Potvrzení termínů konání kulturních akcí pro první polovinu roku 2021 není provedeno, poněvadž epidemiologická situace není k pořádání akcí příznivá.

Závěr: Do odvolání  zákazu hromadných setkávání se pozastavuje činnost spolku.