Zápis z dvanácté valné hromady spolku Mateřské centrum Drahoušci ze dne 24.8.2016

 1. Zahájení dvanácté valné hromady spolku Mateřské centrum Drahoušci (dále jen McD) provedl předseda Lenka Vavříčková.
 1. Dvanáctou valnou hromadu spolku McD svolala rada složená z následujících členů:                               Lenka Vavříčková
Miroslava Kovářová

Ludmila Bužková.

 1. Dvanácté valné hromady spolku McD se zúčastnili členové:
Lenka Vavříčková

Vlasta Kadlecová

Ludmila Bužková

Martina Vlažná

Miroslava Kovářová.

Usnášení schopnost valné hromady byla splněna účastí nadpoloviční většiny členů spolku McD.

 1. Zapisovatelem ustavujícího zasedání spolku McD byla ustanovena Ludmila Bužková.
 1. Volba nových zástupců rady spolku McD proběhla všemi přítomnými členy dle článku V a VI. Členy rady spolku McD byly zvoleny:
Miroslava Kovářová

Ludmila Bužková

Lenka Vavříčková

            Všechny zvolené funkci člena rady přijaly.

 1. Volba předsedy spolku McD proběhla členy rady spolku McD dle článku V a VI. Za předsedu byla zvolena Lenka Vavříčková. Zvolená Lenka Vavříčková funkci předsedy spolku McD přijala.
 1. Volba kontrolora spolku McD proběhla všemi přítomnými členy dle článku V a VI. Za kontrolora spolku McD byla zvolena Olga Hejnová. Zvolená Olga Hejnová funkci kontrolora přijala.
 1. Volba pokladníka spolku McD proběhla všemi přítomnými členy dle článku V a VI. Za pokladníka spolku       McD byla zvolena Vlasta Kadlecová. Zvolená Vlasta Kadlecová funkci kontrolora přijala.
 

 1. Za výrobu a umisťování plakátů s akcemi spolku McD bude zodpovědná Veronika Fiedor.
 1. Za webmastera-archiváře spolku McD bude zodpovědný Kamil Bužek.
 1. Za knihu akcí spolku McD bude zodpovědná Vlasta Kadlecová.
 1. Za klíče od prostor McD bude zodpovědná Lenka Vavříčková.
 

 1. Za fotodokumentaci na akcích pořádaných spolkem McD bude zodpovědná Vlasta Kadlecová a Ludmila Bužková.
 1. Stav finančního hospodaření spolku za 1. polovinu roku 2016 objasnil pokladník Vlasta Kadlecová.
 1. Kontrolor Olga Hejnová provedla kontrolu hospodaření spolku za 1. polovinu       roku 2016. V hospodaření nebyly shledány žádné nedostatky.
 

 1. Nákup trampolíny, skluzavky, reproduktoru s mikrofonem……..


 1. Nákup knih do místní knihovny z příspěvku  OÚ zajistí do konce května 2016 Lída Bužková.


 1. Potvrzení termínů konání kulturních akcí pro druhou polovinu roku 2016 provede Lenka Vavříčková s kulturní referentkou obce pí. Vlaďkou Kyriánovou do konce září 2016.


 1. Členové McD se dohodli na následujících akcích, které by chtěli pořádat či podpořit. Termíny byly stanoveny orientačně.


 1. Společenské akce pořádané nebo podporované spolkem McD:
01.10.2015     Tvoření pro děti od 15.00h

15.10.2016     Drakiáda od 15h na letišti

05.11.2016     Lampionový průvod s diskotékou od 17.30h

23.11.2016     Zdobení perníčků od 16.30h

26.11.2016     Adventní věnce od 15h

27.11.2016     Ván. pohádka, rozsvěcení stromku a adven. trh od16h

05.12.2016     Mikuláš a čerti až do domu

18.12.2016     Štědrovka pro zvířátka od 15h

22.12.2016     Setkání u Betléma Víti Marčíka?

04.01.2016     Novoroční ohňostroj od 18h

11.01.2016     13. valná hromada o.s. McD

14.01.2017     DOD a turnaj v ping pongu a společ. hrách od 15h

06.01.2017Hasičský ples

27.1.2017       Myslivecký ples

25.02.2017     Masopustní průvod (Popeleční středa 1.3.2017)

12.02.2017     Maškarní bál pro děti od 14.30h

 1. Závěr: Datum konání třinácté valné hromady spolku Mateřské centrum Drahoušci bylo stanoveno na leden 2017. Přesný datum a čas bude upřesněn před konáním valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu bude uveřejněna na fóru webových stránek a rozeslána emailem všem členům spolku.
 1. Diskuse
 1. Příloha:
Prezenční listina z valné hromady spolku McD konaného dne 24.8.2016.