Zápis z patnácté valné hromady spolku Mateřské centrum Drahoušci ze dne 5.1.2018
  1. Zahájení patnácté valné hromady spolku Mateřské centrum Drahoušci (dále jen McD) provedl předseda Lenka Vavříčková.  1. Patnáctou valnou hromadu spolku McD svolala rada složená z následujících členů:                            Lenka Vavříčková


Miroslava Kovářová


Ludmila Bužková.  1. Patnácté valné hromady spolku McD se zúčastnili členové:


Vlasta Kadlecová


Lenka Vavříčková


Martina Vlažná


Jana Urbánková


Ludmila Bužková.Usnášení schopnost valné hromady byla splněna účastí nadpoloviční většiny členů spolku McD.  1. Zapisovatelem ustavujícího zasedání spolku McD byla ustanovena Ludmila Bužková.
  1. Stav finančního hospodaření spolku za 2. polovinu  roku 201 objasnil pokladník Vlasta Kadlecová.  1. Kontrolor Jana Urbánková provedla kontrolu hospodaření spolku za 2. polovinu  roku 2017. V hospodaření nebyly shledány žádné nedostatky.  1. Výběr členského poplatku pro rok 2018 v hodnotě 100 Kč proběhne do konce února 2018. Výběr zajistí Vlasta Kadlecová.  1. Členové McD odsouhlasili nákup průmyslového vysavače na úklid v prostoru centra a KD. Objednání přes internet provede Vlasta Kadlecová.  1. Potvrzení termínů konání kulturních akcí pro první polovinu roku 2018 provede Lenka Vavříčková s kulturní referentkou obce pí. Vlaďkou Kyriánovou do konce ledna 2018.  1. Projednání uskutečnění společného výletu s OÚ Drahotěšice: příspěvek na dopravu autobusem, lokaci a přesného termínu. Návrh na uskutečnění 12. nebo 19.5.2018. Zajistí Lenka Vavříčková do 30.1.18.  1. Členové McD se dohodli na následujících akcích, které by chtěli pořádat či podpořit. Termíny byly stanoveny orientačně.

  1. Společenské akce pořádané nebo podporované spolkem McD:


03.01.2018    Novoroční ohňostroj od 18h


12.01.2018    Hasičské posezení od 20.00h


26.01.2018    Myslivecké posezení od 19.30h


10.02.2018    Masopustní průvod  s večerním posezením


10.03.2018    Noční drahotěšení od 18h


18.03.2018    Maškarní ples pro děti od 14.30h


25.03.2018    Vítání jara od 15h


14.04.2018    Setkání občanů od 15h


27.04.2018    Výroba čarodějnice


28.04.2018    Příprava vatry


30.04.2018    Pálení čarodějnice od 18h


xx.05.2018    Výlet …….


08.06.2018    Volejbalový turnaj od 14h


30.06.2018    Vítání léta od 15h


28.08.2018    16. Valná hromada


01.09.2018    Loučení s létem od 15h  1. Závěr: Datum konání patnácté valné hromady spolku Mateřské centrum Drahoušci bylo stanoveno na srpen 2018. Přesný datum a čas bude upřesněn před konáním valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu bude uveřejněna na fóru webových stránek a rozeslána emailem všem členům spolku.  1. Diskuse  1. Příloha:Prezenční listina z valné hromady spolku McD konaného dne 5.1.2018.