Příprava čarodějnic

V sobotu ráno se děti sešly s hasiči u hromady na staré cestě do Drahotěšic, kde jí zapálily a hlídaly.
Pak se vydaly do lesa na pomoc s kácením stromů pro přípravu vatry. Dřevo a větve se pak převážely nákladákem na malé hřiště. Tam z něj velcí hasiči postavili obrovskou vatru.
Zároveň pak ještě na malém hřišti děti vyrobily letošní čarodějnici s pracovním názvem Shopaholic IGY.
V neděli po obědě pak ještě pomáhaly s přípravou čarodějnické stezky.

Železná neděle

Drahotěšické SDH pořádalo v neděli odpoledne sběr kovového šrotu, baterií a elektrospotřebičů.
Pomoct přišly i drahotěšické děti. Společnými silami nasbírali přes 2000kg kovů.

Úklid v Šíji

Drahotěšické děti se úterý odpoledne vydaly na tradiční úklid odpadků po zimě kolem příjezdové cesty v Šíji. Po obou stranách nasbíraly dva plné pytle plastového odpadu, skla, hliníkových plechovek a dva pytle směsného odpadu. 

Údržba hřiště

Děti se plně zapojily ve spolupráci s dospělými hasiči  SDH Drahotěšice do jarního úklidu a
obnovy laviček na fotbalovém hřišti v Šíji.

Vítání jara

Na Smrtnou neděli jsme se i přes silný déšť vypravili vynést zimu ze vsi a
přinést si zpět jaro v podobě ozdobeného líta.