Vítání jara 2024

Vynést zimu - Moranu ze vsi a přinést zpět jaro v podobě ozdobeného líta jsme se vydali na Smrtnou neděli  do lomu Pec za Drahotěšicemi.

Maškarní bál pro děti 2024

V neděli odpoledne zaplnily kulturní dům v Drahotěšicích děti v nejrůznějších kostýmech, protože se tu konal maškarní bál.
Spousta princezen, víl, ale třeba i vodník a další pohádkoví nebo filmoví hrdinové si užili soutěžení i tancování.
Moc děkujeme OÚ Drahotěšice a paní Vlaďce Kyriánové za organizaci.

Výstava výkresů do POOD 2024

Letošní výtvarné ztvárnění 50. ročníku soutěže „Požární ochrana očima dětí“ našimi dětmi můžete shlédnout ve výloze místní knihovny v Drahotěšicích.

Školení 1. pomoci pro děti

V pátek v podvečer proběhlo v rámci schůzky mladých hasičů školení poskytování 1. pomoci. Základní informace předala dětem hned na začátku Mirka Kovářová. Pak už následovalo praktické procvičování masáže srdce. Starší děti se dokoce utkaly v soutěži, kdo nejdéle vydrží resuscitovat zraněného. Absolutním vítězem se stal Ondra, který vydržel masírovat figurínu 15minut a 10 sekund.
Moc děkujeme Mirce za provedení školení.

Turnaj ve vybíjené

Děti z MH Drahotěšice se v neděli zúčastnily 1. ročníku "Zimního turnaje ve vybíjené", které pořádalo spřátelené SDH Dolní Bukovsko.
Družstvo starších "Tři tisíce tři sta třicet tři stříbrných stříkaček" dokázalo vyhrát nad oběma tými starších dětí z Bukovska a obsadilo první místo. Na památku si také odvezlo putovní pohár.
V kategorii mladších se do Bukovska vydala dvě družstva: "Plamínci", kde byly úplně nejmladší děti a ti trochu starší v družstvu "Drahotěšičtí draci".
Plamínci obsadili 3. místo a Draci vybojovali 1. místo a také si na rok domů odvezli putovní pohár.
Moc děkujeme všem dětem za reprezentaci a rodičům za skvělou podporu  při turnaji. Velké díky patří i SDH Bukovsko za přípravu tohoto turnaje.