Slavnostní předávání vysvědčení

V pátek 30.6.2023 proběhlo v salonku MÚ Ševětín slavnostní předávání posledního vysvědčení žákům
devátých tříd ze ZŠ Ševětín. Po proslovu paní starostky a paní ředitelky tak děti obdržely svá vysvědčení
a mnozí také pochvalné listy za vynikající prospěch, sportovní nebo vědomostní úspěchy či organizaci
akademie. Na památku se také všichni podepsali do pamění knihy. Ostatní žáci ZŠ obdrželi svá vysvědčení tradičně ve svých třídách.
Pak už všechny děti spěchaly na zmrzlinu nebo tříšť na náměstí a vyrazily vstříc prázdninovým dobrodružstvím.
Přejeme všem krásné léto.

Školní akademie 2023

Letošní žáci 9.A a 9.B se postarali o organizaci školní akademie. Tématem bylo SLUNCE, SENO, ŠEVĚTÍN.
Jednotlivé třídy představily v jejím průběhu svá vystoupení. K vidění tak byli třeba pilné včelky, tanečnice,
gangsteři, sporťáci a pod. Na závěr akademie se končící ročníky rozloučily s učitelským sborem, svými
kamarády a spolužáky z nižších tříd a na památku si odnesly šerpu ABSOLVENT 2023.

Dvojboj ve Zlivi

Mladí hasiči z SDH Drahotěšice se o víkendu 24. - 25.6.2023 zúčastnili dvojbojů v Nových Homolích a ve Zlivi.
V Nových Homolích se po absolvonání štafety požárních dvojic a  požárního útoku umístili celkově shodně na
druhých místech. Ve Zlivi pak starší žáci skončili celkově čtvrtí a mladší vítěžstvími jak v požárním útoku tak
štafetě 4 x 60m pak ve výsledku první.
Moc dětem gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci obce Drahotěšice. 

24.6.2023 Vítání léta ZRUŠENO

Akce "Vítání léta" dne 24.6.2023 se pro malou účast ruší.
Děkujeme za pochopení.

Sobotní oslavy

V sobotu jsme se zúčastnili mše svaté, pocty padlým z 1. světové války, výstavy k historii obce a kulturního programu na návsi v Drahotěšicích.
Moc děkujeme OÚ za organizaci celého víkendového programu.